Vinaora Nivo Slider

Wizyta Prezydenta RP w Michałowie - 6 września 2012r.

Rozmiar czcionki:

Relacja z przebiegu wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Michałowie

6 września 2012 roku Michałowo odwiedził Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Było to ogromne wyróżnienie dla lokalnej społeczności i władz samorządowych. Wizyta była bowiem wyrazem uznania starań o należyte pielęgnowanie wielokulturowości Michałowa i ciężkiej pracy całej wspólnoty o prężny rozwój gminy.

Informacja o wizycie Prezydenta została przekazana mieszkańcom przez Burmistrza Marka Nazarko podczas inauguracji roku szkolnego w Gminnym Zespole Szkół. Wiadomość została przyjęta z radością, ale i niedowierzaniem. Okazało się jednak, że współpraca władz i mieszkańców skutkująca dynamicznym rozwojem Michałowa została dostrzeżona i doceniona nawet na szczeblu krajowym.

Na przygotowanie scenariusza wizyty i jej organizację specjalnie przez burmistrza powołany sztab miał zaledwie trzy dni. Dodatkowo, każdy punkt i najdrobniejszy szczegół trzeba było konsultować z Kancelarią Prezydenta, a także brać pod uwagę wytyczne dotyczące ochrony i zabezpieczenia.

Kluczową sprawą wydawało się być przesłanie jakie władze i mieszkańcy mają przekazać Prezydentowi RP. Jednogłośnie zdecydowano, że należy postawić na to, co jest ogromnym wyróżnikiem Michałowa – jego wielokulturowość. W prace nad prezentacjami i materiałami ilustrującymi wystąpienia zaangażowany był obok urzędników UM, Gminny Ośrodek Kultury oraz Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych stowarzyszeń, burmistrz.

Długo trwały również dyskusje na temat pamiątki z Michałowa jaką otrzyma Bronisław Komorowski. Tutaj również konieczna była akceptacja Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie wybrano ręcznie haftowany ręcznik z ludowymi elementami naszego regionu. Wykonała go specjalnie na tę okazję pani Anna Kuźma.

Kolejne dni to wytężona praca dotycząca organizacji i przygotowania miejsca spotkania z mieszkańcami. W związku z faktem, że liczba osób obecnych na uroczystości w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii  ze względów bezpieczeństwa musiała być ograniczona, zdecydowano o postawieniu telebimu, na którym wszyscy zainteresowani mogliby śledzić przebieg wizyty Prezydenta.

Na spotkaniu z Bronisławem Komorowskim nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli władz województwa oraz lokalnych samorządowców z regionu. Całe wydarzenie na bieżąco relacjonowały najważniejsze media.

Prezydent z dużą otwartością witał się z mieszkańcami. Po chwili został przywitany przez Burmistrza Marka Nazarko i jego małżonkę. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem na Bronisława Komorowskiego czekano z pięknie wypieczonym chlebem i solą.

- Szanowny Panie Prezydencie witam Pana na naszej ziemi michałowskiej. To prawdziwy  zaszczyt gościć w progach naszego domu, w naszej małej ojczyźnie - tak dostojnego gościa. Witam Pana staropolskim zwyczajem - chlebem i solą – powiedział na powitanie Burmistrz.

Prezent w imieniu lokalnej społeczności wręczyli mu Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maria Bożena Ancipiuk i pan Jan Monach, wyróżniający się w regionie rolnik, a dzieci -  bukiety słoneczników i wielki czerwony lizak. Pierwszoklasiści wyrecytowali specjalne powitanie.

„Panie Prezydencie dziś Pana witamy

Słodką pamiątkę z Michałowa damy

Prosimy pamiętać nasze Michałowo

Gdzie wiele kultur żyje razem kolorowo

Zdrowia i szczęścia Panu życzymy

Zawitać znów do nas gorąco prosimy”

Po spotkaniu z mieszkańcami Bronisław Komorowski zwiedził Pracownię Filmu, Dźwięku i Fotografii. Chwilę potem rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Po  przemówieniach wszyscy zebrani obejrzeli w skupieniu prezentację multimedialną o historii gminy i miasta Michałowa, a następnie dwie prezentacje przygotowane przez organizacje pozarządowe.

Kulminacyjnym punktem wizyty było przyznanie i wręczenie Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu nagrody „Orły Michałowa”. Laudację odczytała przewodnicząca kapituły Jolanta Dzieniszewska. Oprócz statuetki Pan Prezydent otrzymał od Burmistrza, na pamiątkę spotkania, medal wykuty z okazji nadania  praw miejskich dla Michałowa. Bronisław Komorowski dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Na zakończenie oficjalnej części wysłuchał życzeń  „Mnogije leta”- odśpiewanych na siedem głosów przez zespół Prymaki z Michałowa. Tuż przed odjazdem Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Ostaszewski wraz ze słowami podziękowania za wizytę przekazał Panu Prezydentowi pamiątkę od Rady Miejskiej i mieszkańców gminy - kosz wiklinowy jadła regionalnego.

Zachwycony ciepłym przyjęciem, wbrew wcześniejszym ustaleniom Prezydent postanowił jeszcze raz wyjść do mieszkańców Michałowa i osobiście podziękować im za gościnę. Po tym spontanicznym pożegnaniu wizyta zakończyła się.

Przyjazd Bronisława Komorowskiego do Michałowa był dla całej lokalnej społeczności ogromnym wydarzeniem. Słowa pochwały za pracę w rozwój gminy i regionu oraz uznanie dla działań samorządowców i mieszkańców są powodem do dumy, a jednocześnie zachętą do tego, aby nadal podążać obraną drogą i w dalszym ciągu wspólnie starać się o rozkwit i dynamiczny rozwój gminy, rozpoczęty w 2002 roku. 


Tekst przemówienia Prezydenta RP

 Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo a przede wszystkim drodzy mieszkańcy Michałowa.

Jest takie powiedzenie, przysłowie polskie, które według mnie pasuje do faktu, że Michałowo od trzech lat jest miastem. Mówi się i słusznie, że nie od razu Kraków zbudowano. Nie od razu zbudowano, ale ja jestem głęboko przekonany, że miasto stołeczne Kraków powstało dzięki zgodnej pracy, dzięki współdziałaniu, dzięki umiejętności pracy dla wspólnego dobra.  Już dzisiaj nikt pewnie nie pamięta, że Kraków był początkowo miastem na prawach niemieckich. Już dzisiaj nikt się nie zastanawia specjalnie, jak skomplikowana była struktura narodowościowa, religijna, kulturowa miasta stołecznego Krakowa. Nie warto dzisiaj też dociekać jakiej narodowości był smok wawelski, ale warto się cieszyć, że powstało wielkie, piękne miasto jako dowód tego, że zgoda buduje. Zgoda pomiędzy różnymi ludźmi, pomiędzy różnymi wyznaniami, narodowościami, kulturami, między różną emocjonalnością i różnymi charakterami. Dlatego niesłychanie się cieszę, że mogę być tutaj razem z Państwem i cieszyć się z tego, że Michałowo jest od trzech lat miastem zbudowanym w wyniku zgody. Zgody, która przekracza bariery wyznań, bariery narodowości, bariery odmienności kulturowej. Słuchałem prezentacji Pani ( Red. mowa tu o Annie Sophie Pappai reprezentującej stowarzyszenie Anawoj) i  zastanawiałem się skąd Pani pochodzi. Po pierwsze podziw pełen dla języka polskiego, którego Pani używa i dowiedziałem się, że zdaje się w tym kręgu, w którym Pani funkcjonuje jest nawet ktoś z Ameryki Południowej czy Środkowej. To jest rzecz niesłychana, która się może zdarzyć w moim przekonaniu tylko na kresach, a więc na terenach gdzie jest łatwe, naturalne i akceptowane przez ludzi mieszanie się kultur, języków, obyczajów z korzyścią dla wszystkich. Rzeczywiście jest tak, że wielokulturowość jeśli idzie w parze ze zdolnością do współdziałania może być niesłychanie silnym mechanizmem wzrostu i realizacji aspiracji całej społeczności.

Zgoda naprawdę buduje, także przyjaźń, ale to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że umiecie Państwo wydobyć to, co jest wartością na tym terenie. Moje serdeczne uznanie dla awansu całej społeczności lokalnej, dla awansu Pana Wójta na Burmistrza - serdecznie gratuluję. Radzę żebyście Państwo tak szybko może nie budowali od razu drapaczy chmur, bo nie o to chodzi. Chodzi o to aby krok po kroku realizować aspiracje do tego, aby żyć lepiej. Żyć w zgodzie i budować dobrą przyszłość własnych dzieci, własnych wnuków albo nawet i pra pra pra wnuków. Za to Państwu gratuluję i serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, że potrafiliście Państwo wydobyć to, co udało się uzyskać, odziedziczyć po przeszłości  wzbogacając tym co jest dzisiaj możliwe. Słyszę o  tym, że początki Michałowa to czas gdy była tu granica między królestwem kongresowym a państwem rosyjskim. Po nieszczęściu, po dramacie rozbiorów Polski. Ale i nieszczęścia można czasami wykorzystywać z korzyścią dla przyszłości. Jeszcze słyszę o tym, że te początki Michałowa to także przyjazd rzemieślników, specjalistów niemieckich. Myślę sobie, że to przecież jest jakaś wskazówka, że to jest szansa nas wszystkich w Europie integrujących się- to właśnie wydobywanie różnych  umiejętności przy czerpaniu z doświadczeń i talentów wszystkich, którzy chcą tu być.

            Tak sobie myślę że i dzisiaj stoi Michałowo przed swoją następną szansą i ją umiejętnie wykorzystuje, no bo przecież Proszę Państwa być w kręgu absolutnych liderów jeśli chodzi o umiejętność wykorzystania środków europejskich to jest rzecz niebywała. To świadczy o tym, że są tu ludzie kreatywni. Kreatywni dlatego, że właśnie potrafią funkcjonować razem w całej różnorodności. To świadczy o tym, że macie pewnie Państwo i dobre przywództwo ale macie Państwo także i społeczność , pracowitą, nastawioną na wspólny sukces, akceptującą zmiany. Powiem więcej, to jest dobra prognoza na przyszłość. Przecież tak jak kiedyś u samego początku Michałowa, tak i być może w przyszłości, fakt położenia przy granicy może okazać się niesłychanie korzystny, budujący nową szansę w nowych warunkach. Tego byśmy sobie bardzo, bardzo życzyli. Z tego punktu widzenia, patrząc na położenie Michałowa można patrzeć z różnych stron, z różnych kierunków. Można patrzeć od zachodu na wschód, można patrzeć od wschodu na zachód i nie jest prawdą, że Państwo jesteście ostatnią gminą Unii Europejskiej, miastem Unii Europejskiej. Państwo jesteście z punktu widzenia Waszych sąsiadów na wschodzie - pierwszą miejscowością. I w ten sposób jesteście świetną wizytówką całej Polski, Podlasia i całej Europy. To też jest element, który może wywoływać coraz dalej idące ambicje, aspiracje ale także może zachęcać do bardzo rzetelnej pracy i do sięgania po nowe możliwości.

            Także najserdeczniej dziękuję wszystkim, Panu Burmistrzowi, wszystkim mieszkańcom, wszystkim Radnym, ale dziękuję także tym, którzy wnoszą tutaj takiego niezwykłego ducha ożywiającego wspólne działania, prezentacja wszak dotyczyła organizacji pozarządowych. To jest dowód na to, że można działać razem. A pracując dla innych niekoniecznie za wielkie pieniądze, ale dając z siebie swoje własne emocje, swoją własną kreatywność, można pracować ponad podziałami narodowościowymi, ponad podziałami religijnymi, ponad całymi trudnymi sprawami, które nas wszystkich współtworzą. Chcę serdecznie podziękować stowarzyszeniom, bo jestem pewien, że one budują, ponad tymi wszystkimi naturalnymi podziałami bo ludzie zawsze się trochę dzielą, za tą właśnie zdolność współpracy i zdolność do przekraczania w imię dobra wspólnego naturalnych różnic.

Zgoda w Michałowie naprawdę buduje!

 


 

Prezentacja - Wielokulturowość w Michałowie

Autorami zdjęć są : Mikołaj Greś i Roman Kalinowski. 

Materiały filmowe przygotował Tomasz Wiśniewski 

 

 • wizyta_prezydenta0001
 • wizyta_prezydenta0002
 • wizyta_prezydenta0002a
 • wizyta_prezydenta0003
 • wizyta_prezydenta0004
 • wizyta_prezydenta0004a
 • wizyta_prezydenta0005
 • wizyta_prezydenta0005a
 • wizyta_prezydenta0005aa
 • wizyta_prezydenta0005b
 • wizyta_prezydenta0005c
 • wizyta_prezydenta0006
 • wizyta_prezydenta0007
 • wizyta_prezydenta0008
 • wizyta_prezydenta0009
 • wizyta_prezydenta0010
 • wizyta_prezydenta0011
 • wizyta_prezydenta0012
 • wizyta_prezydenta0013
 • wizyta_prezydenta0014
 • wizyta_prezydenta0014a
 • wizyta_prezydenta0014c
 • wizyta_prezydenta0015
 • wizyta_prezydenta0016
 • wizyta_prezydenta0016a
 • wizyta_prezydenta0016aa
 • wizyta_prezydenta0016b
 • wizyta_prezydenta0016c
 • wizyta_prezydenta0016d
 • wizyta_prezydenta0017
 • wizyta_prezydenta0017c
 • wizyta_prezydenta0017ca
 • wizyta_prezydenta0017d
 • wizyta_prezydenta0018
 • wizyta_prezydenta0018a
 • wizyta_prezydenta0018b
 • wizyta_prezydenta0018c
 • wizyta_prezydenta0018d
 • wizyta_prezydenta0019
 • wizyta_prezydenta0028
 • wizyta_prezydenta0029
 • wizyta_prezydenta0030
 • wizyta_prezydenta0031
 • wizyta_prezydenta0032
 • wizyta_prezydenta0032a
 • wizyta_prezydenta0033
 • wizyta_prezydenta0034
 • wizyta_prezydenta0035
 • wizyta_prezydenta0035a
 • wizyta_prezydenta0036
 
 • list

Zapraszamy do oglądania wirtualnych panoram z wizyty Prezydenta RP w Michałowie.

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%