Vinaora Nivo Slider

Trwają pracę nad budową sieci internetowej.

Rozmiar czcionki:

Dnia 11 czerwca br. Burmistrz Michałowa podpisał z firmą BIT S.A. umowę na realizację projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo"

Umowa opiewa ma kwotę 1 442 905 zł i powinna zostać zrealizowana do końca 2014 roku.

 

W ramach inwestycji firma BIT S.A. wykona następujące roboty :

- dostawa 100 komputerów dla osób z grupy docelowej (Beneficjenci Ostateczni)

- projekt budowlany oraz budowa masztu stacji bazowej systemu WIMAX w miejscowości Nowa Wola

- projekt, dostawa i instalacja urządzeń stacji bazowej WIMAX

- projekt i budowa radiolinii ze stacji bazowej do punktu styku z siecią Internet

- projekt dostawa i instalacja centrum nadzoru

- projekt i budowa 11 punktów dostępowych w technologii WiFi do podłączenia Beneficjentów Ostatecznych

- prace instalacyjne – wykonanie instalacji odbiorczej u Beneficjentów Ostatecznych (instalacja anten i urządzeń WiFi)

- szkolenia Beneficjentów Ostatecznych z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

W wyniku realizacji projektu 100 osób z terenu gminy Michałowo otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe z dostępem do Internetu , oraz odbędzie szkoleni z obsługi komputera z Internetem.

 

Informujemy iż z mieszkańcami, którzy zgłosili się do projektu będą się kontaktować pracownicy spółki BIT S.A. w celu uzgodnienia warunków technicznych wykonania instalacji odbiorczych.

Osoby chętne do udziału w projekcie, które jeszcze się nie zgłosiły informujemy iż rekrutacja jest wciąż otwarta i są wolne miejsca.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe w miejscowościach : Michałowo, Bondary, Juszkowy Gród, Szymki, Heronimowo, Nowa Wola lub ich pobliżu.

Beneficjentami projektu mogą być:

  1. rodziny, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne
  2. gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym;
  3. rodziny wielodzietne;
  4. osoby niepełnosprawne.

Dodatkowo Beneficjenci Ostateczni muszą spełniać dodatkowo także następujące warunki:

  1. posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowo w miejscach w których będą istniały możliwości techniczne podłączenia do Internetu w ramach Projektu ;
  2. nie posiadać komputera i Internetu;

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 - REGULAMIN UCZESTNICTWA

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- ZGODA NA PRZETWARZANINE DANYCH OSOBOWYCH

- OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 Więcej informacji w biurze projektu w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego i pod numerami telefonu 85 713 17 77 i 85 713 17 88

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 49
Wczoraj: 48
Bieżący tydzień: 49
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 539
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198465

Poland 83.7%United States 8.9% 1.2%Germany 1.2%