Vinaora Nivo Slider

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Rozmiar czcionki:

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuna terenie Gminy Michałowo”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

W dniu 06.12.2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie reprezentowaną przez Annę Siejda a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa na dofinansowanie operacji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców gmin objętych projektem

Okres realizacji: 2012-2015 r.

Wartość inwestycji: 1 846 219,10 PLN

Dofinansowanie: 1 846 219,10 PLN

 

Realizacja projektu obejmuje: 

-        zapewnienie 100 gospodarstwom z terenu gminy Michałowo (zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności) dostępu do Internetu (zostanie u nich zainstalowany zestaw komputerowy i wykonana instalacja odbiorcza WiFi celem podłączenia do najbliższego punktu dostępu do Internetu);

-        budowę radiowej sieć transmisyjnej obejmującą 1 stację bazową systemu WiMAX;

-        budowę radiolinii zapewniającej podłączenie łącza od dostawcy Internetu oraz przesłanie sygnału do stacji bazowej;

-        budowę 11 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi 5GHz, zlokalizowanych na budynkach samorządowych w miejscowościach Nowa Wola, Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród, Michałowo i Szymki, podłączonych poprzez zbudowaną sieć WiMAX.

  • 1.mapa
  • 2.tower
  • 3.switch
  • 4.hotspot
  • 5.komputery

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 28
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 28
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 908
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187945

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%