Vinaora Nivo Slider

Pracownia Filmu i Starej Fotografii w Michałowie

Rozmiar czcionki:

Projekt pn. „Pracownia Filmu i Starej Fotografii w Michałowie”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

osi priorytetowej 3. Rozwój turystyki i kultury

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

W dniu 20.06.2011 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Walentego Koryckiego a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Pracownia Filmu i Starej Fotografii w Michałowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Cel projektu: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Michałowo

Okres realizacji: 30.09.2010 r. - 01.06. 2012 r.

Wartość inwestycji: 1 166 513,47 PLN

Dofinansowanie: 488 673,67 PLN

Wkład własny Gminy Michałowo:  677 839,80 PLN

Zakres robót budowlanych: rozbudowa, przebudowa i generalny remont istniejącego budynku szkolnego mieszczącego pracownie zawodowe Zespołu Szkół z przeznaczeniem na nową instytucję kultury. Projekt obejmuje wymianę dachu i ocieplenie budynku, przystosowanie pomieszczeń do nowych funkcji. Wykonane inwestycje: nowy mniejszy ganek wejściowy oraz zadaszenie tarasu z tyłu budynku w formie nawiązującej do tradycyjnych rozwiązań lokalnych. Ponadto nowa kotłownia olejowa zamiast dotychczasowego ogrzewania z sieci cieplnej oraz nowe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Projekt obejmował także wykonanie nowych instalacji teletechnicznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby galerii i pracowni.

Nowa instytucja kultury pod nazwą „Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie” powstanie w styczniu 2012 roku, będzie to miejsce szkoleń, prelekcji, spotkań, warsztatów oraz galeria starych zdjęć i pocztówek. Gmina Michałowo pozyskała środki z Unii Europejskiej na inwestycje polegającą na generalnym remoncie istniejącego budynku szkolnego mieszczącego pracownie zawodowe Zespołu Szkół z przeznaczeniem na siedzibę instytucji kultury. Instytucja będzie pełnić funkcje muzealne i edukacyjne. W Michałowie powstaje największa w Polsce Galeria starej fotografii i pocztówki. Do instytucji trafi ponad 30 tys. starych fotografii, map oraz innych dokumentów.

 

Więcej informacji na : pracownia.michalowo.eu

Wirtualna panorama 

 • 05
 • pfdf01
 • pfdf02
 • pfdf03
 • pfdf04
 • pfdf05
 • pfdf06
 • pfdf07
 • pfdf08
 • pfdf09
 • pfdf10
 • pfdf11
 • pfdf12
 • pfdf13
 • pfdf14
 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%