Vinaora Nivo Slider

Centrum produktu lokalnego

Rozmiar czcionki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

W dniu 3.02.2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko i Wicemarszałka Walentego Koryckiego a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie reprezentowanym przez Dyrektora GOK Elżbietę Palinowską została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Planowany cel operacji: zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców, wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja gminy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez działalność Centrum Produktu Lokalnego

Okres realizacji: 2013-2014 r.

Wartość inwestycji: 590 060,86 PLN

Dofinansowanie: 383 700 PLN

 

Planowana operacja dotyczy budowy dwóch obiektów inwestycyjnych: wiaty oraz warsztatowni, przewidzianych do realizacji przy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. Wiata stanowiąca obiekt użyteczności publicznej, będzie przeznaczona do organizowania szkoleń oraz prezentacji tradycyjnych zawodów tj. kowal, garncarz, piekarz i masarz. Z kolei warsztatownia przeznaczona do działalności szkoleniowo-warsztatowo-wystawienniczej, będzie docelowo miejscem tworzenia prac z zakresu malarstwa, rzeźby i rękodzieła artystycznego. Zakres planowanej operacji przewiduje także zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół powyższych obiektów. Celem jest doprowadzenie do ożywienia i uporządkowania przestrzeni publicznej, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na odbiór estetyczny i zwiększenie funkcjonalności tego miejsca.

Działania realizowane w ramach projektu mają charakter kompleksowy i są wzajemnie ze sobą powiązane. Mają na celu stworzenie niezbędnej infrastruktury umożliwiającej promowanie kultury i wytwórczości ludowej oraz sposobu przekazywania bogactwa różnorodności województwa podlaskiego mieszkańcom gminy oraz turystom. W efekcie powstanie miejsce służące zachowaniu wieloletnich tradycji regionu. Warsztaty będą skierowane do ludzi w każdym wieku, począwszy od najmłodszych po osoby starsze. Nowa oferta kulturalna w przystosowanych do tego obiektach umożliwi organizację ciekawych zajęć i przyczyniać się będzie do aktywizacji społecznej oraz integracji i edukacji mieszkańców. Planowana operacja przyczyni się zatem także do promocji gminy poprzez działalność kulturalną i będzie sprzyjała integracji z sąsiednimi gminami. Zakłada się, że realizacja inwestycji wpłynie znacząco na zwiększenie zainteresowania kulturą lokalną i „powrotem do korzeni”, co stanowi zidentyfikowaną szansę rozwoju regionu.

 

 • DSC06810
 • DSC06823
 • DSC06828
 • DSC_0051
 • DSC_0053
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0076
 • DSC_0080

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 27
Wczoraj: 82
Bieżący tydzień: 109
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 857
Poprzedni miesiąc: 1512
Ogółem: 189406

Poland 84.8%United States 8.5%United Kingdom 1.2% 0.9%