Vinaora Nivo Slider

Skatepark

Rozmiar czcionki:

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn: „Skatepark Michałowo”

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 413 „Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji odpowiadajacym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

W dniu 15 września 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Skatepark Michałowo” w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: poprawa jakości publicznej infrastruktury sportowej oraz zapewnienie warunków dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, które przyczynią się do poprawy jakości życia i wzrostu aktywnego udziału społeczeństwa w działaniach promujących aktywny i zdrowy styl życia. Realizacja operacji przyczyni się w szczególności do wzmocnienia więzi młodych ludzi z ich miejscem zamieszkania co jest zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska. Organizacja lokalnych zawodów na wybudowanym obiekcie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Michałowo oraz będzie jednym z elementów promocji Gminy Michałowo

Okres realizacji: 2010-2011 r.

Wartość inwestycji: 222 880,83 PLN

Dofinansowanie: 127 354,00 PLN

Wkład własny Gminy Michałowo:  95 526,83 PLN

 

 

  • skatepark01
  • skatepark02
  • skatepark03
  • skatepark04
  • skatepark05

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%