Vinaora Nivo Slider

Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK

Rozmiar czcionki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

W dniu 22.07.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko i Wicemarszałka Walentego Koryckiego a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie” w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: zwiększenie dostępności do usług kulturalnych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury przy GOK                  

Okres realizacji: 2013 - 2014 r.

Wartość inwestycji: 199 075,25PLN

Dofinansowanie: 99 900PLN

 

Planowana operacja dotyczy zagospodarowania terenu przy GOK, a przez to stworzenia miejsca spotkań, które docelowo ma służyć realizacji twórczości artystycznej mieszkańców gminy, w szczególności lokalnych artystów i twórców. W efekcie nastąpi ożywienie i uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa funkcjonalności oraz wygody użytkowania, w tym dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren przy GOK stanie się zatem miejscem, które będzie służyło każdemu, gdzie organizowane będą kameralne, okolicznościowe występy dzieci i młodzieży. Ponadto odbywające się tu wydarzenia (festyny, imprezy kulturalne itp.) będą miały charakter ogólnodostępny, co przyczyni się do wzrostu zaangażowania mieszkańców w działalność kulturalną, a w efekcie także stanowienia o swoim otoczeniu i odbywających się wydarzeniach. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej GOKu o działalność artystyczną realizowaną w otwartej przestrzeni przy obiekcie.

Realizacja projektu obejmuje:

1.Budowę sceny z placem do tańca.

2.Budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym typu: akcent plastyczny, ławki, gazony na kwiaty, murki dekoracyjne, schody terenowe, stojaki na rowery, lampy ogrodowe wraz z siecią energetyczną kablową, podziemną.

3.Budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągów pieszych.

4.Zagospodarowanie terenu zielenią niską.

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%