Vinaora Nivo Slider

MathExpo w Michałowie

Rozmiar czcionki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 Projekt pn. „Wystawa MathExpo w Michałowie”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

W dniu 23.11.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Wicemarszałka Mieczysława Kazimierza Baszko a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa na operację pn.: „Wystawa MathExpo w Michałowie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców LGD poprzez udział w przedsięwzięciu o charakterze edukacyjnym jakim jest wystawa MathExpo „Dlaczego Matematyka” w Michałowie

Okres realizacji: 2012r.

Całkowity koszt operacji: 29 637,68 PLN

Dofinansowanie: 16 389,80 PLN

Wkład własny beneficjenta: 13 247,88 PLN

 

Operacja polegała na udostępnieniu szerokiemu gronu odbiorców interaktywnej wystawy matematycznej stworzonej przez Centre Sciences CCSTI oraz Uniwersytet Tokijski. Adresatami projektu była młodzież szkolna i studenci, a także zainteresowani rodzice i nauczyciele. Ideą wystawy było wyeksponowanie wizualnego i estetycznego wymiaru matematyki oraz przybliżenie zwiedzającym matematycznych zawiłości za pomocą interaktywnych metod. Celem wystawy było pokazanie matematyki w naszych codziennym życiu i jej roli w życiu społecznym, kulturowym i ekonomicznym życiu człowieka. Wystawa była prezentowana na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Michałowie i udostępniona wszystkim uczestnikom bezpłatnie.

Realizacja operacji przyczyniła się do promocji turystycznej regionu poprzez przyciągnięcie turystów oraz wpłynęła na aktywizację społeczno-kulturową mieszkańców, poprzez możliwość obejrzenia niezwykłej wystawy matematycznej, dotychczas niedostępnej dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zainteresowanie wystawą było bardzo duże, odwiedzili ją uczniowie ze szkół w Michałowie i okolic, a także szkoły m.in.: z Białegostoku, Siedlec, Wysokiego Mazowiecka oraz studenci z Białegostoku. Wystawa okazała się również interesująca dla okolicznych mieszkańców.

  

  • IMG_3082_(1024_x_768)
  • IMG_3086_(1024_x_768)
  • IMG_3087_(1024_x_768)
  • IMG_3091_(1024_x_768)
  • IMG_3098_(1024_x_768)
 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%