Vinaora Nivo Slider

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Rozmiar czcionki:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 Operacja pn: „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

W dniu 28.06.2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w imieniu, którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Członka Zarządu Mieczysława Kazimierza Baszko a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa nr 00037-6921-UM1000035/10 na dofinasowanie operacji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Beneficjent: Gmina Michałowo

Cel: poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Michałowo poprzez podniesienie jakości publicznej infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej do miejscowości Barszczewo, Ciwoniuki, Topolany i modernizację ujęć wody w miejscowościach Sokole i Szymki oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałowo

Okres realizacji: 2010-2012 r.

Wartość inwestycji: 2 558 340,98 PLN

Dofinansowanie: 1 224 672,16 PLN

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%