Vinaora Nivo Slider

Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka

Rozmiar czcionki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 14.02.2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko i Wicemarszałka Walentego Koryckiego a Gminą Michałowo repreznetowaną przez Bumistrza Marka Nazarko została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Michałowo poprzez budowę niezbędnej infrastruktury nad Zalewem Siemianówka                    

Okres realizacji: 2013-2014 r.

Wartość inwestycji: 1 333 978,96 PLN

Dofinansowanie: 500 000 PLN

 

Projekt polega na stworzeniu warunków do turystyki i rekreacji poprzez budowę infrastruktury nad Zalewem Siemianówka – największym zbiornikiem wodnym w woj. podlaskim. Obecnie ze względu na niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz mało atrakcyjną ofertę skierowaną do turystów, a także brak rozwoju prywatnych inwestycji w tym sektorze, nie jest w pełni wykorzystywany potencjał turystyczny Gminy Michałowo. Dla udogodnienia korzystania ze zbiornika w ramach projektu zostanie utwardzony wokół teren, będą stałe, ogólnodostępne punkty czerpalne i odpowiednie oznakowanie placu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje także oświetlenie terenu, budowę slipu do wodowania łodzi oraz hangaru na łodzie. Realizacja operacji ma docelowo pomóc w wydłużeniu sezonu turystycznego w regionie. Walory przyrodnicze terenu determinują rozwój turystyki weekendowej, turystyki krajoznawczej, a przede wszystkim turystyki specjalistycznej: ornitologicznej, wędkarstwa, łowiectwa, żeglarstwa, sportów wodnych i motorowodnych.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 41
Wczoraj: 58
Bieżący tydzień: 228
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 1108
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 188145

Poland 85.6%United States 7.3%United Kingdom 1.3% 1%