Vinaora Nivo Slider

Budowa targowiska stałego w Michałowie

Rozmiar czcionki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Budowa targowiska stałego w Michałowie”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania:

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

z zakresu: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

W dniu 7.02.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko i Wicemarszałka Walentego Koryckiego a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa targowiska stałego w Michałowie” w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w Michałowie

Okres realizacji: 2013 - 2014 r.

Wartość inwestycji: 1 544 195,48 PLN

Dofinansowanie: 941 582,00  PLN

 

W ramach operacji zostanie wybudowana wiata – zadaszenie terenów wystawienniczo-handlowych, budynek sanitarno-magazynowy, dojazdy, miejsca postojowe, ciąg pieszo-jezdny, ciągi piesze, budowa nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury wraz z uzbrojeniem terenu. Nowe targowisko ma powstać w okolicy istniejącego amfiteatru miejskiego, wyremontowana zostanie ul. 11-go Listopada, powstaną także parkingi wzdłuż ul. Gródeckiej a budynek sanitarno- magazynowy wpisze się w istniejącą już małą architekturę tego miejsca. Będzie on wizualnie nawiązywał do kompleksu wypoczynkowego przy amfiteatrze. 

„Poprzez budowę targowiska stałego w Michałowie chcemy wpłynąć na rozwój i dynamikę lokalnej przedsiębiorczości oraz handlu”- informuje Burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Z targowiska w Michałowie skorzystają rolnicy, producenci, przedsiębiorcy, twórcy ludowi z gmin Gródek, Zabłudów, Narew. Samorządy tych miejscowości zawarły w tej sprawie porozumienie, którego celem jest przystąpienie do wspólnej realizacji organizacji sprzedaży na stałym targowisku gminnym w Michałowie. Poprzez stworzenie i zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu Gmina Michałowo pragnie, stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawić jakość sprzedaży bezpośredniej. Na mocy zawartego porozumienia Gminy Gródek, Zabłudów, Narew przyczynią się do rozpropagowania wśród rolników, producentów, przedsiębiorców, twórców ludowych oraz społeczności lokalnej informacji o możliwości korzystania ze stałego targowiska w Michałowie, zachęcając tym samym swoich mieszkańców gmin do sprzedaży, a konsumentów do zaopatrywania się w oferowane produkty.

 

plan

wiata

targowisko

Poprzez budowę targowiska stałego w Michałowie chcemy wpłynąć na rozwój i dynamikę lokalnej przedsiębiorczości oraz handlu”- informuje Burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Z targowiska w Michałowie skorzystają rolnicy, producenci, przedsiębiorcy, twórcy ludowi z gmin Gródek, Zabłudów, Narew. Samorządy tych miejscowości zawarły w tej sprawie porozumienie, którego celem jest przystąpienie do wspólnej realizacji organizacji sprzedaży na stałym targowisku gminnym w Michałowie. Poprzez stworzenie i zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu Gmina Michałowo pragnie, stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawić jakość sprzedaży bezpośredniej. Na mocy zawartego porozumienia Gminy Gródek, Zabłudów, Narew przyczynią się do rozpropagowania wśród rolników, producentów, przedsiębiorców, twórców ludowych oraz społeczności lokalnej informacji o możliwości korzystania ze stałego targowiska w Michałowie, zachęcając tym samym swoich mieszkańców gmin do sprzedaży, a konsumentów do zaopatrywania się w oferowane produkty.

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 28
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 28
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 908
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187945

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%