Vinaora Nivo Slider

Darmowe komputery dla najlepszych uczniów.

Rozmiar czcionki:

Dotychczas w projekcie mogły uczestniczyć jedynie osoby o niskich dochodach (np. korzystające z pomocy społecznej) i niepełnosprawne.

Obecnie grupa beneficjentów została rozszerzona o dwie dodatkowe kategorie:

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie jest niższy niż 1226,95 zł.

-osoby w wieku powyżej 50 lat, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty a 799,18 zł

 

Uczestnicy projektu otrzymają 100 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu na okres minimum 5 latoraz zostaną przeszkoleni z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt jest realizowany przez Gminę Michałowo na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-20-036/12 z dnia 06.12.2012r. ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r.

Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. nr 4, tel. 85 731 17 77

 

Nabór uczestników będzie trwał do momentu zebrania wystarczającej liczby zgłoszeń !

Kolejność zgłoszeń nie jest czynnikiem decydującym !

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 - REGULAMIN UCZESTNICTWA

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- ZGODA NA PRZETWARZANINE DANYCH OSOBOWYCH

- OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 53
Wczoraj: 48
Bieżący tydzień: 53
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 543
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198469

Poland 83.7%United States 8.9% 1.2%Germany 1.2%