Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wnioski i formularze

Rozmiar czcionki:

Podatki

Podatki lokalne

Zwrot podatku akcyzowego


 Referat Inwestycyjny i Geodezyjny

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydanie wypisu wyrysu ze studium, planu zagrospodarowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w stadium, planie zagrospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa agresywnego

Wniosek o zmianie przeznaczenia terenu

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo

Wniosek: przeznaczenie do zalesień

Wniosek: szkody łowieckie

Wniosek na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów przeznaczonych do zalesienia poza obszarem Natura 2000

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Michałowo

Wniosek o poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie wycinki drzewa


Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 8
Wczoraj: 47
Bieżący tydzień: 349
Poprzedni tydzień: 473
Bieżący miesiąc: 1380
Poprzedni miesiąc: 2321
Ogółem: 169241

Poland 86.1%United States 6.1% 1.4%Germany 1.4%