Vinaora Nivo Slider

Spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych - 22.11.2018r.

Rozmiar czcionki:

 

Wnioski ze spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych, które odbyło się dnia 22.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

Krystyna Wydrycka - Dyrektor Szkoły Podstawowej

 Jolanta Dzieniszewska – Dyrektor Gminnego Przedszkola

 Bogdan Budzisz– kierownik ZGKiM            

 Dariusz Golak   - Dyrektor MOSIR              

 Marcin Siekierko - Dyrektor GOK          

 Anna Funkowska –   Kierownik MGOPS    

 Teresa Rybińska – Kierownik Gminnej Biblioteki

 

W ogólnym zarysie omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych jednostkach.

 

 Burmistrz polecił:

1.sporządzenie bilansu otwarcia,

2.protokołu konieczności,

3.prezentacji dot. działalności placówek celem szczegółowego zapoznania się z obecnym stanem placówek, co również wykorzystają radni podczas komisji,

4.nie dokonywania zakupów inwestycyjnych w oparciu o projekt budżetu na 2019r.

 

 Ustalono, że kierownicy raz w miesiącu będą odbywali spotkania z pracownikami (w każdy drugi wtorek miesiąca), natomiast podobne spotkania kierowników z Burmistrzem będą miały miejsce raz na kwartał (w każdą drugą środę kolejnego kwartału). W/w spotkania, z których będą sporządzane notatki, będą miały na celu omówienie bieżących potrzeb, rozwiązanie różnorodnych problemów i wyciągnięcia wniosków, aby można było sprawnie działać i realizować cele jednostek. Takie rozwiązanie ma na celu integrację i zwiększenie transparentności działań.

 Burmistrz zwrócił uwagę na to, ażeby na każde uroczystości organizowane przez poszczególne jednostki był zapraszany poprzedni burmistrz Konończuk i wójt Jośko.

Burmistrz podkreślił również znaczenie dobrej współpracy pomiędzy sobą nawzajem, pomiędzy pracownikami oraz zwrócił uwagę, aby konflikty z mieszkańcami wygaszać i łagodzić – to powinno być wspólnym celem, który wpływa na wizerunek całego samorządu.

Kolejne spotkanie kierowników zostało zaplanowane na dzień 30.11.2018r. na którym to Dyrektorzy dokonają omówienia i prezentacji, kwestii poruszonych na wstępie.

 

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 116
Bieżący tydzień: 119
Poprzedni tydzień: 983
Bieżący miesiąc: 2238
Poprzedni miesiąc: 2712
Ogółem: 202876

Poland 83.7%United States 8.3%Germany 1.3%United Kingdom 1.3%