Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 13 listopada 2017

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

           Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
  4. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  6. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
  7. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Michałowo

6. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych w pierwszym półroczu 2017r.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 28
Wczoraj: 56
Bieżący tydzień: 359
Poprzedni tydzień: 484
Bieżący miesiąc: 1296
Poprzedni miesiąc: 1893
Ogółem: 180188

Poland 87%United States 5.8% 1.2%Canada 1%