Vinaora Nivo Slider

Wymiana pieców

Rozmiar czcionki:

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem wymiany starych pieców węglowych na nowe zachęcamy do do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej: www.michalowo.eu lub w siedzibie tut. Urzędu (biuro podawcze) oraz udzielenia odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

 

W związku z planowanym przez Gminę Michałowo złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Michałowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF m.in. dot. modernizacji indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych zachęcamy mieszkańców miasta Michałowo do wypełnienia ankiety (w załączniku) służącej określeniu zapotrzebowania na wymianę pieców węglowych.

Celem przygotowywanego przez Gminę projektu będzie uzyskanie efektu ekologicznego mającego na  celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesem spalania paliw stałych na terenie miasta Michałowo. Dotacja będzie przeznaczona dla mieszkańców posiadających użytkowane, stare nieekologiczne kotły opalane węglem, a chcących je wymienić na źródła ciepła wysokosprawne i przyjazne środowisku.

W ramach realizacji projektu dla indywidualnych gospodarstw domowych przewidziane jest pozyskanie za pośrednictwem Gminy środków na udzielenie dotacji dofinansowującej modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianę kotłów lub palenisk węglowych na nowoczesne, proekologiczne kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę(np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Moc nowego pieca zostanie określona przez audytora po dokonaniu oględzin w zgłoszonym gospodarstwie domowym.

Projekt skierowany będzie do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Michałowo, na której planowana jest modernizacja.

UWAGA:

  • Projekt nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (wyłącznie wymiana starego pieca na nowy)
  • Projekt nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo.
  • Projekt nie obejmuje montażu kotła węglowego.
  • Projekt nie dotyczy zadań polegających na montażu kominków.
  • Projekt nie dotyczy gospodarstw domowych, które mają możliwość techniczną podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W przypadku zainteresowania mieszkańców niniejszym projektem, Gmina Michałowo złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie.

Zachęcamy zatem osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej: www.michalowo.eu lub w siedzibie tut. Urzędu (biuro podawcze) oraz udzielenia odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub w wersji elektronicznej (plik PDF) przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w terminie  od dnia 24 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Ankiety złożone przed tym terminem lub po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Głównym kryterium wyboru będzie rok produkcji kotła (tabliczka znamionowa). W przypadku braku tabliczki znamionowej wymagane będzie potwierdzenie zakupu lub oświadczenie ankietowanego dotyczące daty zakupu pieca. W przypadku, gdy nastąpi konieczność wyboru pomiędzy piecami o tym samym roku produkcji, decydujące znaczenie będzie miała kolejność wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Michałowie. 

Zakładamy, że wysokość dofinansowania wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny mieszkańca 20% kosztów kwalifikowalnych + VAT. Ostateczna kwota wkładu własnego osoby zainteresowanej do projektu unijnego będzie znana po podpisaniu umowy o dofinansowaniu oraz wyłonieniu dostawcy kotłów i wykonawcy.. Dofinansowanie obejmuje również koszty związane z dostosowaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania oraz demontażu istniejących instalacji i urządzeń.

W przypadku realizacji projektu przez okres trwałości projektu czyli co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu wymieniony piec musi pozostać w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza niemożliwość zmiany miejsca lokalizacji i  jego przeznaczenia.

 

Należy pamiętać, że złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Michałowo dotacji ze środków Unii Europejskiej.

 

POBIERZ ANKIETĘ

 

Wymiana pieców

W związku z planowanym przez Gminę Michałowo złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Michałowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%