Vinaora Nivo Slider

Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Rozmiar czcionki:

Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0007/15-00 między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna,

 

działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

 

 

Celem ogólnym Projektu jest poprawa atrakcyjności Gminy Michałowo jako miejsca zamieszkania i prowadzenia aktywności ekonomicznej mieszkańców poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej – Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie - poprzez jego termomodernizację wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Bezpośrednią grupą docelową są pracownicy i uczniowie szkoły (499 osób), a także mieszkańcy Gminy, którzy w dłuższym okresie odczuwać będą pozytywne efekty ekologiczne związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu.

Produkty:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.

- Powierzchnia użytkowa obiektów poddanych termomodernizacji – 5444 m2

Rezultaty:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej –3675,23 GJ/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 82,10 MWh/rok

 

Na podstawie danych przedstawionych przez wykonawcę Audytu Energetycznego należy stwierdzić, że realizacja projektu przyniesie wymierną korzyść w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji, ponieważ roczne zużycie energii zmniejszy się o 66,4%.

Okres realizacji: 12.11.2015 – 30.10.2018 r.

Wartość projektu: 4 086 072,37 PLN

Dofinansowanie: 2 655 947,03 PLN

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 26
Wczoraj: 57
Bieżący tydzień: 83
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 573
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198499

Poland 83.6%United States 9% 1.3%Germany 1.2%