Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 29 czerwca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na XXX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXIX  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r. i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo.

  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r.;
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r.;
  3. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo;
  3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo;
  4. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

7. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych w II półroczu 2016 r.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 29
Wczoraj: 51
Bieżący tydzień: 29
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 909
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 187946

Poland 85.8%United States 7.2%United Kingdom 1.3% 0.9%