Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 27 kwietnia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXVIII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przejęcia przez Gminę realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B Łuplanka Stara-Łuplanka Nowa (Gm. Michałowo)”;
  2. zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  3. uchylenia uchwały o pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przeznaczonej na zadanie – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole;
  4. pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa (gm. Michałowo)”;
  5. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich;
  6. zmiany uchwały Nr XXIII/217/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2016 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.*

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi w 2016r.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 56
Bieżący tydzień: 178
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 668
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198594

Poland 83.6%United States 9% 1.2%Germany 1.2%