Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 16 marca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXVII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024;

b)     zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;

c)      udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;

d)     udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego  na trasie Białystok – Waliły;

e)      ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym;

f)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe;

g)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019.

 7. Podjęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2018 r. – przyjęcie lub odrzucenie
     uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 50
Bieżący tydzień: 257
Poprzedni tydzień: 488
Bieżący miesiąc: 1715
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 158723

Poland 88.8%United States 4.6% 1.2%Germany 1%