Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 31 stycznia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XXVI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 Porządek XXVI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016  r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2016  r.
7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2016  r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017;
b)    przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017;
c)    przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2017;
d)    przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2017;
e)    przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2017;
f)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2017 roku;
g)    wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącej własność Gminy Michałowo;
h)    ustalenia wysokości opłat za świadczenia dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Michałowie;
i)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
j)    zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.
k)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 9. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowo, przeznaczonych do
     sprzedaży w 2017 r.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 50
Bieżący tydzień: 257
Poprzedni tydzień: 488
Bieżący miesiąc: 1715
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 158723

Poland 88.8%United States 4.6% 1.2%Germany 1%