Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 29 grudnia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XXV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3/ Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4/ Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

5/ Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

6/ Budżet Gminy Michałowo na 2017 rok,

a)opinia Regionalnej Izby Obrachzunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024;

b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.;

c)opinia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024;

e)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie:

1.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I),

2.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa)

3.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na zadanie: przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole),

4.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,

5.zmian w budżecie na 2016 rok.

6.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

7.przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

8.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9.terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

8/ Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9/ Sprawy różne.

10/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 50
Bieżący tydzień: 257
Poprzedni tydzień: 488
Bieżący miesiąc: 1715
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 158723

Poland 88.8%United States 4.6% 1.2%Germany 1%