Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 29 grudnia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XXV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3/ Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4/ Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

5/ Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

6/ Budżet Gminy Michałowo na 2017 rok,

a)opinia Regionalnej Izby Obrachzunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024;

b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.;

c)opinia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024;

e)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie:

1.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I),

2.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa)

3.pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na zadanie: przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole),

4.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,

5.zmian w budżecie na 2016 rok.

6.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

7.przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

8.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9.terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

8/ Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9/ Sprawy różne.

10/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 26
Wczoraj: 70
Bieżący tydzień: 347
Poprzedni tydzień: 488
Bieżący miesiąc: 1805
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 158813

Poland 88.8%United States 4.6% 1.2%Germany 1%