Vinaora Nivo Slider

Zaproszamy na Sesję Rady Miejskiej

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Michałowie  w dniu 30 grudnia 2015r. (środa) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego ul. Białostocka 11.

 Porządek  XIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Zmian w budżecie na 2015 rok   
 2. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
 3. Uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok
 4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 7. Powołanie Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Michałowie
 8. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GOK w Michałowie 
 9. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016
 10.  Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
 11.  Przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016
 12.  Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016
 13.  Przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016

6/ Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2016 rok przez Komisje Rady – głosowanie.

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacja i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 90
Wczoraj: 79
Bieżący tydzień: 346
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 836
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198762

Poland 83.6%United States 8.8%Germany 1.3% 1.2%