Vinaora Nivo Slider

Dotacja na usuwanie azbestu - 2016

Rozmiar czcionki:

ksazbest

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2016 roku.

Projekt będzie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie

zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

 Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

 Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne oraz podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 11.12.2015 r. powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 (pokój nr 5) stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, informacja o wyrobach zawierających azbest).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie
w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81

 

WNIOSEK o dofinansowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest

 

 

     Burmistrz Michałowa

     Włodzimierz Konończuk

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 27
Wczoraj: 57
Bieżący tydzień: 84
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 574
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198500

Poland 83.6%United States 9% 1.3%Germany 1.2%