Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej 29.10.2015

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Michałowie w dniu  29  października 2015 r (czwartek ) o godz. 8.30, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego ul. Białostocka 11.

 Porządek XI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Podjęcie uchwał w sprawie

 1. 1.Zmian w budżecie na 2015 rok
 2. 2.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024
 3. 3.Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 4. 4.wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
 5. 5.uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030
 6. 6.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 7. 7.wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo
 8. 8.określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. 9.wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
 10. 10.uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020
 11. 11.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu SzkółMichałowie

6/ Informacja o stanie oświaty w Gminie Michałowo za rok 2014/2015

7/ Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2014                        

8/ Wolne wnioski

9/ Interpelacja i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 56
Bieżący tydzień: 178
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 668
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198594

Poland 83.6%United States 9% 1.2%Germany 1.2%