Vinaora Nivo Slider

INFORMACJA W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM)

Rozmiar czcionki:

 

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) informuję, iż sporządzony dla referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r., spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11 w godzinach pracy Urzędu:

 poniedziałek – piątek od godz. 7:15 do godz. 15.15 pokój nr 10.

 

            Pomiędzy 17 sierpnia 2015r. a 31 sierpnia 2015r. każdy może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1086) zał. 4. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Każdy może wnieść do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, w szczególności w sprawie pominięcia osoby uprawnionej w spisie, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa udziału w referendum, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym).

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

FORMULARZ WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 45
Wczoraj: 48
Bieżący tydzień: 45
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 535
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198461

Poland 83.7%United States 8.9% 1.3%Germany 1.2%