Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej 17 września

Rozmiar czcionki:

sesjaZapraszamy na  X  Sesję Rady Miejskiej w Michałowie  w dniu 17 września 2015 r. ( czwartek  ) o godz. 10. 00, która odbędzie się w sali narad Urzędu  Miejskiego ul. Białostocka 11.

 Porządek  X  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Złożenie ślubowania przez  nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie 

3/ Zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

5/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

6/  Podjęcie uchwał w sprawie

  1. Zmian w budżecie na 2015 rok
  2. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku
  3. Zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  5. Przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015-2020

7/ Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku w sprawie nowego PROW 2014 – 2020.                         

8/ Wolne wnioski

9/ Interpelacja i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej

              Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 46
Wczoraj: 48
Bieżący tydzień: 46
Poprzedni tydzień: 390
Bieżący miesiąc: 536
Poprzedni miesiąc: 1889
Ogółem: 198462

Poland 83.7%United States 8.9% 1.2%Germany 1.2%