Vinaora Nivo Slider

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Rozmiar czcionki:

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż w wyniku prowadzonych działan monitoringowych na terenie województwa podlaskiego w bieżącym roku stwirdzono występowanie zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera (pierwsze swierdzone ognisko w 2013 roku w powiecie zambrowskim).

 

W związku z szybkim tempem rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki, która może powodować olbrzymie straty w uprawach kukurydzy, bardzo ważne jest podjęcie działań w oparciu o Zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność, z uwzględnieniem ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin zakładającej przedłożenie zrównoważonych metod biologicznych, fizycznych i innych metod niechemicznych, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi.

Zwalczanie Diabrotica virgifera przez użytkowników profesjonalnych powinno być osiągane lub

wspierane przez następujące środki:

  1. a)rotacja upraw,
  2. b)niszczenie samosiewów kukurydzy oraz innych roślin żywicielskich,
  3. c)czyszczenie wszystkich maszyn i narzędzi mających kontakt z glebą oraz roślinami,
  4. d)stosowanie metod agrotechnicznych - niszczenie chwastów na plantacji i w jej otoczeniu, głęboka orka,
  5. e)dostosowanie terminu siewu kukurydzy, w taki sposób aby kiełkowanie nie zbiegało się z wylęganiem się larw,
  6. f)dobór odmian o silnym systemie korzeniowym dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych,
  7. g)zbilansowane nawożenie (głównie azotowe),
  8. h) izolacje przestrzenne od innych upraw kukurydzy (zwłaszcza cukrowej, którą szkodnik bardzo preferuje),
  9. i)prowadzenie monitoringu obecności organizmu.

Szczegółowe informacje na temat szkodliwości, biologii i zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej można uzyskać na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/ oraz w jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Broszura infomacyjna do pobrania tutaj.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 64
Wczoraj: 60
Bieżący tydzień: 177
Poprzedni tydzień: 363
Bieżący miesiąc: 702
Poprzedni miesiąc: 2462
Ogółem: 196739

Poland 83.6%United States 8.2%Germany 1.5% 1.2%