Vinaora Nivo Slider

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

Rozmiar czcionki:

Informacje o projekcie

Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  jest realizowany w na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r.

Współfinansowanie

IV oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość budżetu projektu to: 84 174 789,01 zł, w tym:

 • 85% dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa
 • 15% środki własne partnerów projektu (129 JST) i budżetu województwa (UMWP).

Okres realizacji

Kwiecień 2011 – czerwiec 2015

Partnerzy projektu

Lider: Województwo Podlaskie
Partnerzy: 129 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu Województwa Podlaskiego oraz ponad 1000 jednostek organizacyjnych (podległych) JST.

Cel projektu

 • usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa na wszystkich poziomach samorządowych, poprzez zastosowanie usług elektronicznych,
 • rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych,
 • wywiązanie się z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w myśl obowiązującego prawa,
 • integracja z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • poprawa rozwoju technologicznego regionu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT w Cyfrowym Urzędzie na Wrotach Podlasia. 

Założenia projektu

 • dostosowanie administracji do zmieniających się przepisów prawa,
 • możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną przez wszystkich Partnerów oraz jednostki podległe samorządom (m.in. jednostki oświatowe, MOPS, GOPS oraz inne jednostki podległe samorządom, które świadczą usługi publiczne),
 • orientacja na 4 płaszczyzny działania:
  • e-Administracja (wdrożenie mechanizmów automatyzacji wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi publiczne z terenu województwa),
  • e-Biznes (Katalog Usług Publicznych e-Biznes),
  • e-Edukacja (wdrożenie Elektroniczny Dziennik Ucznia, Repozytorium Treści Dydaktycznych),
  • modernizacja funkcji informacyjnych „Wrót Podlasia”.

Realizacja projektu Województwa Podlaskiego wraz z 129 JST z regionu pozwoli na: 

 • zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim,
 • dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

Podejmowane działania są kontynuacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” powiązanego z projektem administracji rządowej, realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa”.

Więcej informacji na stronie : http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 41
Wczoraj: 58
Bieżący tydzień: 228
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 1108
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 188145

Poland 85.6%United States 7.3%United Kingdom 1.3% 1%