Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej 12 marca

Rozmiar czcionki:

salanaradZapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Michałowie w dniu 12 marca (czwarttek) 2014 roku o godz. 10.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego ul. Białostocka 11.

Porządek VI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/  Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

  • Zmian w budżecie na 2015 rok
  • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024
  • funduszu sołeckiego na 2016 rok
  • Zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
  • Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  •  Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
  • Ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym
  • Ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok

6/ Wystąpienie przedstawiciela Izb Rolniczych w Białymstoku ( pani Ewa Łempicka)

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacja i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 16
Wczoraj: 35
Bieżący tydzień: 285
Poprzedni tydzień: 347
Bieżący miesiąc: 1068
Poprzedni miesiąc: 1417
Ogółem: 184934

Poland 85.9%United States 5.8%Canada 1.4%Germany 1.1%