Vinaora Nivo Slider

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo w 2015 roku

Rozmiar czcionki:

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2015 roku.

Projekt będzie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

 Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2015 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

 Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 10.03.2015 r. powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 (pokój nr 5)

stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, informacja o wyrobach zawierających azbest).

 Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81

 

 

 

     Burmistrz Michałowa

  

   Włodzimierz Konończuk

WNIOSEK o dofinansowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest


STATYSTYKI ODWIEDZIN

Wczoraj: 72
Bieżący tydzień: 72
Poprzedni tydzień: 568
Bieżący miesiąc: 1218
Poprzedni miesiąc: 2462
Ogółem: 197255

Poland 82.3%United States 9.7%Germany 1.3% 1.2%