Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej 23 stycznia

Rozmiar czcionki:

salanaradZapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Michałowie w dniu 23 stycznia (piątek) 2014 roku o godz. 10.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego ul. Białostocka 11.

Porządek V Sesji Rady Miejskiej przewiduje:


1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad
2/ Zatwierdzenie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
4/ Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Podjęcie uchwał w sprawie

  • Uchwalenie budżetu Gminy Michałowo na rok 2015
  • Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024
  • Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku
  • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
  • Określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku
  • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
  • Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacja i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 37
Bieżący tydzień: 298
Poprzedni tydzień: 382
Bieżący miesiąc: 1381
Poprzedni miesiąc: 1974
Ogółem: 182247

Poland 87.9%United States 4.9% 1%Canada 1%